Foto ridhusplacering

ritat förslag
ritat förslag
bygglovsritning
bygglovsritning
placeringsförslag
placeringsförslag
där, längst bort i höggräset ska ridhuset ligga
där, längst bort i höggräset ska ridhuset ligga
platsen sedd från vägen
platsen sedd från vägen
till höger om tallen och österut
till höger om tallen och österut
nya infarten byggs 17 augusti 2010
nya infarten byggs 17 augusti 2010
Allt görs enligt trafikverkets anvisningar
Allt görs enligt trafikverkets anvisningar
Behörig vägentreprenör anlitades
Behörig vägentreprenör anlitades
Sista gången någon lastar ur uppe vid vägen
Sista gången någon lastar ur uppe vid vägen
många hästägare har barn med sig när dom kommer
många hästägare har barn med sig när dom kommer
rätt utförd dränering
rätt utförd dränering
jobbarna in till fikapaus
jobbarna in till fikapaus
nya nerfarten till vändplanen
nya nerfarten till vändplanen
Bodins åkeri fick köra många lass
Bodins åkeri fick köra många lass
varm asfalt för anslutning mot vägbanan
varm asfalt för anslutning mot vägbanan
"på andra sidan vägen" 17 augusti 2010
"på andra sidan vägen" 17 augusti 2010
den färdiga infarten och vändplanen
den färdiga infarten och vändplanen
lilla beteshagen uppe vid vägen
lilla beteshagen uppe vid vägen
Lilla beteshagen sedd från trädgården
Lilla beteshagen sedd från trädgården
Vedmora - här finns gott om hästar
Vedmora - här finns gott om hästar
den här möter man inte gärna ridande på en häst
den här möter man inte gärna ridande på en häst
körde för fort - och mötte timmerbil !
körde för fort - och mötte timmerbil !